mandag den 12. oktober 2015

Demokrati, tak....

I afsnit 3 af bloggen som værktøj for læringsvejlederne er mit udgangspunkt den situation, PLC-teamene står i efter etablering og arbejde med deres blog (indlægget “no man’s land”). Jeg har som vejleder flere gange stået i den situation, at læringsvejlederne har haft lyst til at opgive blogprojektet, den primære begrundelse har været en stor skuffelse over bloggens manglende indflydelse på skolens læringsmiljø, primært det uopnåede vejledningspotentiale.
I min vejledning har det været vigtigt for mig at fokusere på det, der ikke var meningen med bloggen, men som blev en succes: informations- og videndelingen. Refleksivt kunne denne succes dog være opnået med mange andre IT-værktøjer, fx mindmeister eller easyl.ly.

Dernæst har vejledningen handlet om at lave en plan for bloggens overordnede formål (Dohn og Johnsen 2009, s.64) og dens rolle ift. deres vejledningsindsats. Man kan sige, at bloggens læringsformål skal defineres, åbenheden (åben eller -delvis- lukket) skal afklares og det skal defineres, hvilke roller læringsvejlederne samt det undervisende personale har og skal have fremadrettet. (Dohn og Johnsen 2009, s. 59).
I udgangspunktet viser mine egne erfaringer ud fra disse samtaler, at der i særdeleshed mangler en forventningsafstemning. PLC-teamets “indgangsforventning” (Dohn, Johnsen, 2009,s. 59) til, hvad de kunne opnå med en blog har været markant anderledes, end den, det undervisende personale har oplevet. PLC-teamet har haft forventninger om en diskussion og debat via kommentarer og responser på bloggen, mens det undervisende personale slet ikke har opfattet det som andet end endnu en portal til informationsdeling.
Opgaven for PLC-teamet bliver derved meget større end de troede. De har fat i det rigtige IT-værktøj, men at bruge den i vejledningsøjemed kræver, at lærerne er med i det indledende design, ellers opnår de ikke ejerskab til bloggen (Andreasen og Nielsen 2013, Dahl 2008), og leverer derfor ikke indlæg, responser eller kommentarer. Disse er netop kendetegnet ved at kræve refleksion i form af eftertanke og spejling (Illeris 2000). Det er både krævende og tager tid, så da der ikke har været “aktiv og deltagerorienteret læring” (Illeris, 1999), dropper det undervisende personale bloggen som “wet cement” (Downes 2004).
PLC-teamets skal således også tilføre deres blog et overordnet demokratisk aspekt, så den bliver meningsfuld for deres kolleger (Dewey 2011). Et andet, og mere teknisk aspekt, er en bevidst anvendelse af aktive og passive blogteknologier. CTA (Call to action) og andre aktive elementer kræver handlinger af læseren, mens mere passive (blogrolls, tags, tagclouds, indholdsfortegnelser osv.) ikke kræver handlinger.  

Litteratur:
Dohn, N. B., & Johnsen, L. (2009). E-læring på web 2.0. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
Downes, S. (2004). Educational Blogging. EDUCAUSE Review, 39(5), 14–26. Retrieved from https://net.educause.edu/ir/library/pdf/ERM0450.pdf
Hermansen, M. (2005). Læringens univers (5th ed.). Århus: Klim.
Illeris, K. (2000). Læring - aktuel læringsteori i spændingsfeltet mellem Piaget, Freud og Marx. Roskilde Universitets Forlag.
Dewey, J. (2011). Democracy and education. [LaVergne, TN]: Simon & Brown.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar