mandag den 12. oktober 2015

Til glæde og til gavn....

I mit arbejde vejleder jeg ofte læringsvejledere på PLC - det pædagogiske læringscenter. Det er som oftest teams, der med udgangspunkt i den ét år gamle vejledning for PLC gerne vil have vejledning i både organisatoriske og pædagogisk/didaktiske forhold.

På det sidstnævnte område omhandler vejledningerne oftest aspektet omkring videndeling og etablering af videndelingsmiljøer. Det er ikke underligt, for skolerne kæmper (som utroligt mange organisationer) med at etablere kvalificerede videndelingsmiljøer. PLC’erne - og læringsvejlederne dér, er naturligt opsatte på at distribuere deres viden om specielt læremidler, men også om kulturtilbud, bevægelse, didaktik, LMS’er og alle de andre emner, de er spydspidser på og som de gerne så deres kolleger få indsigt i og benytte i undervisningen.  
Og hvordan gør man så det - når man også skal klare backoffice-opgaven, udlåne materialer, læse højt for 1A  alt sammen på for lidt tid.? Det fælles ræsonnement er ofte: “brug et webbaseret IT-formidlingsværktøj, fx et interaktivt mindmap, en wiki, en webservice (Dohn og Johnsen 2012 s. 52), en grafisk oversigt (fx easyl.ly eller symbaloo(1) eller en blog(2).
Læringsvejlederne bruger alle et intranet i forvejen, de facto standarden i Danmark er skoleintra(3), hvor de allerede har prøvet at lave linksamlinger, beskeder, opslag osv. Læringsvejlederne har konstateret, at disse forsøg ikke har haft den ønskede effekt på videndelingsmiljøet - det virker ikke som de gerne vil - og derfor lander valget oftest på at etablere en blog.
Håbet for læringsvejlederne er, udover en let, grafisk flot og overkommelig formidlingsform, at komme tættere på - i dialog med dem, de skal vejlede, det undervisende personale. At bloggen her et et godt bud understøttes af “indgangsforventningen” og blogteknologiens særlige kendetegn, der gør blogs mere velegnet til diskussion, erfaringsudveksling og personlig stillingtagen end fx til informations- og videndeling og fælles vidensopbygning (Dohn og Johnsen 2009, s. 59).

De fleste klør på med krum hals og etablerer flotte blogs, fx http://plcbagterp.blogspot.dk/, http://mbskolen.skoleblogs.dk/ og http://sslc.skoleblogs.dk/. De oplever, at samarbejdet omkring etableringen af bloggen styrker teamet omkring PLC og de organisatoriske skel mellem skolens fagpersoner mindskes. Bloggen bliver i høj grad også et skole-organisationsprojekt med formidlingsønsker fra mange parter om alt fra handleplaner til nyt om læremidler, ipad-apps, projektopgaven osv. Et godt eksempel herpå er http://sslc.skoleblogs.dk/(4). Derved blev det indledende formål med bloggen næsten glemt. 
Er det så slemt? Ikke nødvendigvis - mere om det i næste blogindlæg.


Litteratur:
Dohn, N. B., & Johnsen, L. (2009). E-læring på web 2.0. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
Downes, S. (2004). Educational Blogging. EDUCAUSE Review, 39(5), 14–26. Retrieved from https://net.educause.edu/ir/library/pdf/ERM0450.pdf

Noter:
2. Fx skoleblogs.dk, blogspot.dk, weebly, wordpress
3. Nu ITslearning - se på www.skoleintra.dk
4. Jeg har ikke været en del af vejledningsforløbet på denne skole, men har tilsvarende eksempler fra egen praksis, der dog ikke ønsker nævnelse.Ingen kommentarer:

Send en kommentar